Taivalkoski

Yli ajan

Eeva-Kaisa Jakkila
& Jussi Valtakari
2015
Kuusi ja mänty
Taivalkoski, Putaanmutkan saari

”Silta ylittää Iijoen, joka kuohuu läpi kirkonkylän. Sillan aiheeksi nousi tukkisuma, joka viittaa joen uittohistoriaan.”

— taiteilijat Eeva-Kaisa Jakkila & Jussi Valtakari

Unohdettu saari

Siltaa käytetään usein symbolina kuvaamaan kahden maantieteellisen alueen tai erilaisen ajattelutavan yhtymistä. Sillan symboliikka ilmenee Yli ajan -teoksessa monella tavalla, myös käytännössä. Esineellisellä tasolla teos on taiteilijapari Eeva-Kaisa Jakkilan ja Jussi Valtakarin rakentama puinen silta, joka johtaa Taivalkoskella joen yli pieneen saareen.

Taiteiljaparin nuoruudessa saari oli kuntalaisten suosima paikka, jossa sotaveteraanit pitivät kahvilaa ja jossa ihmiset kävivät kävelyllä. Eräänä keväänä jäät veivät kuitenkin sillan mennessään. Sen jälkeen saarelle pääsi vain veneellä, joten se oli käytännössä kokonaan erotettu mantereesta. Taivalkoskella on kuitenkin jatkuvasti puhuttu, että silta pitäisi rakentaa uudestaan.

Nyt sen ovat tehneet taiteilijat Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari. Silta yhdistää paikkakunnan asukkaat jälleen saareen ja sen koskemattomaan luontoon, josta voi nauttia esimerkiksi kävelyretkillä. Saaressa on myös suunniteltu järjestettäväksi juhlia ja tapahtumia, jolloin siitä tulisi samanlainen kohtaamispaikka kuin ennen. Saaren tulevasta roolista päättävät kuitenkin paikkakunnan ihmiset itse.

Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari ovat aviopari, ja silta-teos on yhdistänyt heidät myös ammatillisella tasolla. Molemmat ovat aiemmassa taiteellisessa työssään käsitelleet maisemaa ja ihmisen esittämisen teemoja. Molemmilla on myös vahva kiinnostus yksittäisen ihmisen vuorovaikutukseen ympäristönsä ja muiden ihmisten kanssa. Yli ajan -teosta tehtäessä tämä heijastui myös taiteilijoiden käytännön työhön. Jakkila ja Valtakari ovat aiemmin työskennelleet pääasiassa maalauksen, piirtämisen ja kuvanveiston parissa. Sillan myötä taide siirtyi ulos ateljeesta, ja taiteilijat ovat sen kautta vuorovaikutuksessa paikkakunnan asukkaiden ja Taivalkoskella vierailevien ihmisten kanssa.

Joki itsessään muodostaa tärkeän osan teosta, ja taiteilijat ovat omistaneet teoksensa sille. Taitelijat näkevät joen luonnon tekemänä maisemataideteoksena, joka on ollut vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa tuhansia vuosia. Joki edustaa Jakkilalle ja Valtakarille paikkaa, jossa voi hiljentyä luonnon ja sen jatkuvuuden äärelle. Sillan toteuttaminen puusta edustaa lisäksi historiallista jatkuvuutta, sillä se yhdistää nykyhetken Taivalkosken menneisyyteen puuteollisuuden keskuksena.

Sillan muoto viittaa sekä paikallisiin asukkaisiin että sen alla kulkevan joen historiaan. Iijoen tällä alueella oli saha, ja puuteollisuus vaikutti lähes kaikkiin alueen asukkaisiin jollain tavalla. Jokea käytettiin puun kuljettamiseen, ja taiteilijat viittaavat työssään tukkisumiin, joita toisinaan syntyi, kun puita kertyi paksuiksi kerroksiksi sillan molemmin puolin.

Yli ajan on taiteilijoiden ensimmäinen yhteinen julkinen teos ja samalla ensimmäinen teos, jota on tehty yhteistyössä muiden alojen asiantuntijoiden, kuten insinöörien kanssa. Se poikkeaa olennaisesti taiteilijoiden normaalisti galleriamittakaavaan tekemistä töistä. Yli ajan oli taiteilijoille mieluisan haasteellinen työ, koska siinä ollaan sisällä ja ulkona, kaukana ja lähellä sekä liikkeessä havainnoiden. Teoksella on myös funktio. ×

Jussi Valtakari

Lauritsalassa syntynyt, pitkään Taivalkoskella asunut Jussi Valtakari aloitti uransa taidemaalarina ja siirtyi pikkuhiljaa kohti kuvanveistoa. Valtakarin innostus puunveistämiseen alkoi jo nelivuotiaana hänen vuollessaan erilaisia leluja ja hahmoja. Tämä taito on jalostunut ajan myötä, ja nykyään hän veistää fiktiivisiä muotokuvia inspiraationlähteinään paikalliset ihmiset. Valtakari veistää muistista tehden diagnoosia ajastamme ennen ja nyt. Viime vuosina Valtakarin tunnetuimpia töitä ovat olleet kantaaottavat, vinolla huumorilla maustetut pienoisfiguurit. Lahden Taideinstituutista valmistuneen Valtakarin töitä on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä sekä kotimaassa että ulkomailla. ×

Eeva-Kaisa Jakkila

Oulussa syntynyt, pitkään Taivalkoskella asunut Eeva-Kaisa Jakkila tunnetaan erityisesti suurista vanerille piirretyistä ihmishahmoistaan. Viime aikoina Jakkila on keskittynyt kasvi- ja luontoaiheisiin akvarelleihin. Lahden Taideinstituutista valmistuneen Jakkilan teoksia on ollut esillä lukuisissa kotimaisissa ja ulkomaisissa näyttelyissä. ×